HS-logo-farger.gif


Hovedsiden

Innredning storfe  Innredning gris 
Innredning sau 
  Saueinnredning
  Tallefjøs for sau
  
  Forhekk & grinder  
  Snu sauen  
  Schurr børste  
Innredning hest 
Fôringsanlegg 
Utgjødsling
Varmeveksler
SuperSoft matter
Mambo grisemor 
 
Staldren

Sprayfo 

Forhandlere
Kontakt oss

Innredning for sau 
norum_sau_eteplasser_2.jpg (19063 bytes)

Saueinnredning
Fronter med oppdelte eteplasser eller langsgående eteåpning. Grinder med port.
Les mer

 

Andre aktuelle produkter til sau

 
 
Drikkeutstyr
Drikkekar og drikkenipler. Sirkulasjonsanlegg for kalde sauehus. Drikkekar med varmeelement.
Snakk med din forhandler.

Gjerdeutstyr
Gallagher gjerdeapparater og gjerdeutstyr for sau.
Snakk med din forhandler.

Staldren
Det effektive tørrdesinfeksjonsmiddelet til sauehus.
Les mer her0012.jpg (18257 bytes)

Tallefjøs
Nytt tallefjøs for sau, med hevbare fronter, sidegrinder og bakgrinder. 
Les mer

Gullsøya
Nye produkter til sau. Utviklet i samarbeid med norske sauebønder! 
Les mer

Snu sauen
Håndteringsboks for vending av sau ved klauvbehandling og veterinærbehandling. 
Les mer her

 Schurr geitebørste

Schurr geitebørste
Sikker, ren og hygenisk for geitene. 
Les mer her

 

 

Bruk menyen til høyre for å navigere mellom de forskjellige sidene.
Til toppen av siden


Copyright © Husdyr Systemer as · Alle rettigheter reservert