HS-logo-farger.gifHovedsiden

Innredning storfe 
Innredning gris  Innredning sau 
Innredning hest 
Fôringsanlegg 
Utgjødsling
Varmeveksler
SuperSoft matter
Mambo grisemor 
 
Staldren

Sprayfo 

Forhandlere
Kontakt oss

Del-Air varmevekslere 
gir optimal vinterventilasjon 

Del-Air patenterte varmevekslere er den beste løsningen for effektiv vinterventilasjon.

Del-Air varmevekslere tilbyr deg en varmegjenvinning som er støvfri, frostfri og enkel å bruke. Vinterventilasjon er nødvendig for å tilføre frisk luft, fjerne gjødselgasser og kontrollere uønsket kondens. Du kan løse dette med kun å bruke veggvifter eller avtrekksystem over tak og tilleggsvarme. Strømforbruket gjør dette til en svært kostbar løsning. En Del-Air varmeveksler vil redusere kostnadene til oppvarming av husdyrrommet dramatisk når temperaturen synker godt under  0°C. Prinsippet som gjør dette mulig er varmegjenvinning. Del-Airs patenterte plateveksler overfører varmen fra luften som suges ut av rommet til luften som blåses inn, uten at disse luftstrømmene blandes med hverandre.

Del-Air varmevekslere har automatisk vaskesystem, uttakbar plateveksler, 6 trinns hastighetsregulator, kondensavløp utvendig gjennom stormhatt, automatisk avrimning.


Del-Air varmeveksler hjelper deg: Ved en relativ luftfuktighet på 65-70% 
gjenvinnes ca. 70% av den varmen som ellers blåses direkte ut.

Modell
Del-Air RA1000
Bredde:
56 cm
Høyde:
103 cm
Strøm
230 V - 3,6 A - 368 W
Varmegjenvinningsforsøk
Del-Air varmevekslere er PAMI testet for lufttilførsel og effektivitet.
Alle enhetene ble testet under følgende forhold:
Utendørs temperatur:
Temperatur i fjøset:
Undertrykk i fjøset:
-30°C
20 °C
12 Pa
95% 
70% 
Relativ luftfuktighet
 Relativ luftfuktighet
Modell
Luftmengde ut  m³/t
Luftemengde inn  m³/t
Innluftens temperatur i °C
Avrimningssyklus min/t
Tid mellom auto. vask i timer
Varmetap i avtrekksluften i  kW
Gjenvunnet energi i kW
Virkningsgrad i %
Kondens fjernet fra 
rommet liter/dag
RA1000
1614
1096
3
8
24
28
9
34

400 

 

Til toppen av siden

Copyright © Husdyr Systemer as · Alle rettigheter reservert