Nurselac drikkeautomat

  • Nurcelac drikkeautomat for opp til 300 lam/kje eller 50 kalver.
    Nurcelac drikkeautomat for opp til 300 lam/kje eller 50 kalver.

NURSELAC er en drikkeautomat for å gi et konstant, ensartet og lett tilgjengelig tilførsel av melkeerstatning for ulike husdyr som kalver, lam og kje.

Maskinen blander automatisk riktig mengde melkeerstatning med varmt vann til en ønsket konsentrasjon. Dyrene drikker den blandede væsken ved hjelp av en gummismukk.

Maskinen består av en pulverbeholder, vanntank med varmeelement 2x2 kw, miksebolle med uttak for smukk og et elektromekanisk system som blander melkepulvererstatning og vann i ønskedt mengde og temperatur. Blandingen foretas i porsjoner. Når melkenivået går under sensoren, begynner maskinen å blande en ny beholdning.

Vannet kommer inn i varmebeholderen via en ventil, hvor den varmes opp med termostat-kontrollerte elementer. Konsentrasjonen av blandingen reguleres på følgende måte: Melkeerstatningsstrømmen er alltid konstant. Vannstrømmen til blandebollen er justerbar.

Kapasitet: 50 kalver, 300 lam eller kje

Antall smokker: Inntil 5 for kalver, 15 for lam og kje

Kapasitet av beholderen: 50kg

Kapasitet for vanntank: 35ltr