Fôring

Farm-O-San Reviva

Farm-O-San Reviva gis som første drikk til kua umiddelbart etter kalving for å stimulere appetitten.

Les mer

A48 triple

Til syrning av melk En billig forsikring mot problemer (diarè) hos kalvene. Brukes både i helmelk og melkeerstatninger.

Les mer