Bedekningsavdeling

 • Rånebingen er plassert sentral i bedekningsavdelingen.
  Rånebingen er plassert sentral i bedekningsavdelingen.
 • Drektighetsavdeling med talle
  Drektighetsavdeling med talle
 • Dalsland fôringsbåser for gjeldpurker
  Dalsland fôringsbåser for gjeldpurker
 • Purkebetjent baklås på Dalsland fôringsbås.
  Purkebetjent baklås på Dalsland fôringsbås.
 • Eteskiller til purker.
  Eteskiller til purker.

God "trynekontakt" mellom rånen og de brunstige purkene er en forutsetning for en velfungerende bedekningsavdeling. Til purkene kan det brukes Dalsland etebåser med automatisk bakport. Dalsland levers også med purkebetjent baklås. Purker som blir mobbet kan da låse seg inne i etebåsen.