Klimakontainere

 • Klimakontainer med to-klimatak for smågris
  Klimakontainer med to-klimatak for smågris
 • God plass i klimakontainer
  God plass i klimakontainer
 • Innsiden av klimakontainer
  Innsiden av klimakontainer
 • Klimakontainer løftes på plass på fundamentene
  Klimakontainer løftes på plass på fundamentene

Vi har levert noen klimakontainere for smågris fra Danbox Danmark i Norge. Dette er en god løsning for utvidelse av produksjonen.

Danbox kontainerne kan avlaste ved f.eks. ombygging eller midlertidig utvidelse av produksjonen. Når du ikke har brukt for kontaineren lenger kan den flyttes.

Klimakontainerne er selvbærende og monteres på 6 punkt understøtninger, som kan lages av fundamentblokker eller jernbanesviller. Klimakontainerne blir levert med ferdig installert elektrisitetsanlegg og vannutstyr. Grisene går på plastrister eller støpejernsrister, og gjødselen ledes ut via en stuss i bunnen. Ventilasjonen er basert på et undertrykksanlegg og et varmeanlegg i kontainerne sørger for effektiv styring av varmen.

Danbox i Danmark har levert mer enn 750 slike klimakontainere til danske griseprodusenter, og har derfor etter hvert opparbeidet seg stor erfaring på området.

Les mer om klimakontainere her, og ta gjerne kontakt direkte med leverandøren i Danmark.