Fødebinge HS Miljø+

  • HS Fødebinge Miljø+
    HS Fødebinge Miljø+
  • Fødebås HS Miljø+ rektangulær
    Fødebås HS Miljø+ rektangulær
  • Fødebås HS Miljø+ diagonal
    Fødebås HS Miljø+ diagonal

Fødebingen HS Miljø+ er blitt til gjennom mange års aktiv produktutvikling og praktisk bruk. Smågrisen trenger beskyttelse de første levedagene, og utformingen av fødebåsen er en vesentlig faktor for å hindre smågristap. Fødebåsen er designet for å gi purka god plass. Den har ikke horisontale rør som hindrer ungene tilgang til spenene. Andre viktig faktorer for å få en vellykket fødebinge er fødebåsens plassering i bingen og bingestørrelse. Landbrukstilsynet har gitt fødebingen HS Miljø+ typegodkjenning FB08.