Innredning gris

Rånebingen er plassert sentral i bedekningsavdelingen.

Bedekningsavdeling

Bedekningsavdeling for purker med rånebinge.

Les mer

HS Fødebinge Miljø+

Fødebinge

Fødebinge HS Miljø+ til gris.

Les mer

2-klimabinger

2-klimabinger for smågris.

Les mer

Fremtiden slaktegrisbinger med våtfôring.

Slaktegrisbinger

Binger for slaktegris og gjeldpurker.

Les mer

Purka har god plass i en FTS light binge.

FTS-binger

FTS light binger for 8-9 slaktegris.

Les mer

Klimakontainer med to-klimatak for smågris

Klimakontainere

Klimakontainere er en god løsning dersom du ønsker å midlertidig utvide produksjonen.

Les mer