Active NS gjødselaktivator

 • Active NS gjødselaktivator leveres i 10 kilos sekker
  Active NS gjødselaktivator leveres i 10 kilos sekker
 • Forsøksresultater fra grisehus viser at Active NS reduserer ammoniakkutslipp i dyrerommet med 45%.
  Forsøksresultater fra grisehus viser at Active NS reduserer ammoniakkutslipp i dyrerommet med 45%.
 • Forsøksresultater fra grisehus viser at Active NS reduserer lukt i dyrerommet med 37%.
  Forsøksresultater fra grisehus viser at Active NS reduserer lukt i dyrerommet med 37%.
 • Feltforsøk viser at karbondioksidinnholdet i husdyrgjødsel reduseres med 54% etter 5 timer.
  Feltforsøk viser at karbondioksidinnholdet i husdyrgjødsel reduseres med 54% etter 5 timer.
 • Feltforsøk viser at ammoniakkinnholdet i husdyrgjødsel reduseres med 28,8% etter 5 timer.
  Feltforsøk viser at ammoniakkinnholdet i husdyrgjødsel reduseres med 28,8% etter 5 timer.
 • «Actice bløtgjødselhåndtering» er utviklet av FCSI Inc og er i korte trekk bygget opp som en tre-trinns rakett. Hva går oppgaven ut på? Hvordan utføres den billigst? Hvordan oppnås de beste resultater. Disse elementer er grunnfundamentet for utvikling av Active NS som er en videreutvikling av tidligere tilsetninger til bløtgjødsel.
  «Actice bløtgjødselhåndtering» er utviklet av FCSI Inc og er i korte trekk bygget opp som en tre-trinns rakett. Hva går oppgaven ut på? Hvordan utføres den billigst? Hvordan oppnås de beste resultater. Disse elementer er grunnfundamentet for utvikling av Active NS som er en videreutvikling av tidligere tilsetninger til bløtgjødsel.
 • Active NS er et 100% naturprodukt som primært består av tre forskjellige leiremineraler. Den unike sammensetningen gjør at produktet har en særdeles høy ionbytte-effekt. Det er dokumentert at det ved bruk av Active NS blir 1-2 kg mer NH³ pr. tonn bløtgjødsel.
  Active NS er et 100% naturprodukt som primært består av tre forskjellige leiremineraler. Den unike sammensetningen gjør at produktet har en særdeles høy ionbytte-effekt. Det er dokumentert at det ved bruk av Active NS blir 1-2 kg mer NH³ pr. tonn bløtgjødsel.

Active NS er den mest gjennomtestede  gjødseltilsetning på markedet. Produktet er i flere år testet i mange land både i gjødseltanker/kjellere, husdyrrom og i felten.

Hva er Active NS

Active NS er et 100% naturprodukt, som består av tre forskjellige leiremineraler, som er bearbeidet. Den unike sammensetningen gjør at produktet har en særdeles høy ion-bytteeffekt.

De porøse stoffene i pulveret er oppbygget av et åpent gitter av tetraedre, noe som gjør at de indre hulrom kan oppta og frigjøre ioner, og disse virker i prinsippet som molekylære siler.

Active NS pulveret har en åpen rommelig krystallstruktur, som skyldes den tredimensjonale gitteroppbyggingen.

Gitteroppbyggingen omslutter hulrom og kanaler, og tillater forskjellige ioner å bevege seg inn og ut av strukturen, når den utsettes for endringer.

Det unike pulveret har den spesielle egenskapen at det opptar gjødsel og vann i strukturen og kun langsomt frigir den igjen. Denne prosessen gjør at Active NS virker som en buffer for både gjødsel og vann, og dermed skjer ikke så stor utvasking av gjødsel til grunnvannet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedringsmiddel.

Den høye ion-effekten i Active NS begrenser også luftbåren forurensning, hvor spesielt ammoniakkholdig damp kan være til stor sjenanse.

Prinsippet i Active NS pulveret fungerer på den måte, at negative ioner ombyttes til positive. Dermed bindes ammoniakken i gjødselen, og ammoniakkdampen reduseres kraftig. Pulveret har også en positiv effekt på selve gjødselen, når den røres om, siden man da får en mer homogen masse.

Active NS er ikke kun et pluss for miljøet, det gir også økonomisk pluss i form av en bedre gjødselverdi.

Dokumentasjon på www.fcsi.dk

Les artikkel hos TV2 Østjylland om dansk gårdbruker som benytter Active NS her.

Last ned dokumenter: