Saueinnredning

 • Norum saueinnredning med oppdelte eteplasser.
  Norum saueinnredning med oppdelte eteplasser.
 • Norum saueinnredning med langsgående eteåpning.
  Norum saueinnredning med langsgående eteåpning.
 • Lammerør på sauefront med oppdelte eteplasser.
  Lammerør på sauefront med oppdelte eteplasser.
 • Lammingsbinger
  Lammingsbinger
 • Saueinnredning med port i fronten med oppdelte eteplasser.
  Saueinnredning med port i fronten med oppdelte eteplasser.
 • Port i bingeskille på Norum saueinnredning.
  Port i bingeskille på Norum saueinnredning.
 • Porter i bingeskillene gjør det enkelt å bevege seg mellom bingene.
  Porter i bingeskillene gjør det enkelt å bevege seg mellom bingene.

Norum saueinnredning fra Husdyr Systemer leveres med oppdelte eteplasser eller med langsgående eteåpning. Med oppdelte eteplasser har hver sau sin eteplass, og det blir ro under fôring og eting. Dyrene kan låses fast i fronten. Med langsgående eteåpning kan antall dyr i bingen varieres etter størrelse og alder. Bruk av fôrrist til saueinnredning med langsgående eteåpning gir redusert fôrspill.