Nuklospray spegrismelk - den ideelle melkeerstatningen til spegris

Nuklospray spegrismelk kan brukes i alle tilfeller hvor melkeproduksjonen til purka ikke strekker til. Lavt fôrinntak i kombinasjon med stress, sykdom eller høy luftfuktighet reduserer mengden av purkemelk pr. unge.

Antall grisunger pr. purke har økt opp gjennom årene. Resultatet er at mengden purkemelk tilgjengelig pr. grisunge er blitt mindre, og det gir lavere fravenningsvekt.

Nuklospray spegrismelk er enkel å bruke, og oppløses raskt og fullstendig.

Gjennom å bruke Nuklospray spegrismelk økes prosenten grisunger som overlever og det forbedrer også helsestatusen til grisungene. Omfattende forsøk viser at tilleggsmelk i fødebingen resulterer i høyere fôropptak og bedre fravenningsvekt.

Nuklospray spegrismelk kan også brukes til tapere eller hvis en purke dør.