Nuklospray Yoghurt

Trouw Nutritions målsetning er å dele sin ekspertise. Det er viktig at nyfødte dyr er friskt og sunt for å kunne utvikle seg til et sterkt produksjonsdyr. En optimal start bedrer utviklingen av organer, kroppsvev, immunitet og fordøyelsessystemet. Alt dette er avgjørende for tilveksten og livet videre. Det gir en god start for dyrets ytelse og i neste omgang lønnsomhet i produksjonen.

Forbedret Nuklospray Yoghurt

Helt fra 2009 har Nuklospray Yoghurt vært en sukess som tillegg til purkemelk i fødebingen. Det nyutviklede produkt åpnet nye muligheter i fôring. At det er nødvendig med tilleggsfôr er anerkjent i moderne smågrisproduksjon. De praktiske erfaringer er veldig positive. Tilbakemeldinger på bruken av Nuklospray Yoghurt inspirerte til utvikling av produktets egenskaper.

I Trouw Nutritions laboratorium ble formelen på Nuklospray Yoghurt justert og grundig testet med etterfølgende prøver på Trouw Nutritions forsøksgård. Det nye produktet ble så utprøvd på en rekke gårder i ulike land. Reslutatet var et optimalisert produkt med bedre oppløselighet og et betydelig lettere renhold av krybber. Dette har bidratt til en bedre hygiene. Den nye Nuklospray Yoghurt gir større tilvekst og mer ensartet størrelse på grisungene.

Større tilvekst

På grunn av den forbedrede formelen og dermed fordøyeligheten er Nuklospray Yoghurt blitt betydelig bedre. Tester på vår forsøksgård viser tilsvarende større fôropptak hvor tilveksten før fravenning økte med 4%. Det resulterte i 270 gram økt fravenningsvekt.

Mer behagelig og homogen

Den nyutviklede sammensetningen av Nuklospray Yoghurt er testet i praksis hos svineprodusenter i Nederland, Belgia, Tyskland, Spania og Danmark. Den nye komposisjonen ble sammenlignet med den gamle. Ved denne subjektive sammenligning ble brukervennligheten vurdert til 10% bedre enn kontrollgruppen. Homogeniteten ble vurdert som 25% bedre.