Sprayfo Kalvegodt Delta - Energirik melkeerstatning for best og sikrest tilvekst på kalv

Inneholder 52% SMP BM WPC

Tidlig tilvekst og godt stell har langsiktige effekter på utvikling, helse og melkeytelse i besetningen.

Tilveksten første 6 måneder har en positiv sammenheng med fertilitet og helsetilstand.
Sprayfo Delta er først i rekken av energirike melkeerstatninger med fokus på å aktivere Life Start: optimal utvikling,  robuste og livskraftige dyr.  

Fokus på ensartet kvalitet
Alle Sprayfo melkeerstatninger har gått gjennom en unik prosess.
Homogenisert og spraytørket under høyt trykk ved bruk av avansert teknologi.
Dette resulterer i ensartede mikro fettkuler innkapslet i protein på størrelse med fettmolekylene i kumelk.

Homogenisering
Gir en optimal størrelse på fettkulene, lik de som er i kumelk, for å forbedre utbland­ing og stabilitet i oppløsningen.

Innkapsling
De mikron fettkulene er innkapslet med melkeprodukt og forbedrer absorber­ingen og øker inn­taket.

SSP Sprayfo Sikkerhets Pakke
For å øke sikkerheten på Trouw Nutritions Sprayfo kalvemelkserstatning har Trouw Nutrition utviklet et komplett sikkerhetsprogram som kalles Sprayfo Sikkerhets Pakke.


Sikkerhetspakken består av:

Sloten Syre-Mix
For en sunn flora i løypen. Kombinasjon av de tilsatte syrer bevirker en naturlig barriere mot sykdomsfremkallende bakterier og øker opptaket av protein.

Mikro innkapslet fett
For bedre tilvekst med mindre risiko. Det er svært kort tid til disposisjon for energiopptak i tynntarmen. Derfor blir fettpartiklene (energien) redusert fra 20 til 2 micron, (disse fettpartiklene er 1000 ganger mindre enn i flytende fett) får en betydelig større overflate og blir fullstendig absorbert.

Villi Vital
For en sunn tynntarm. Villi Vital er energi og materiale som stimulerer veksten av tarmtotter i tynntarmen og derved gir en sterk utvikling av tarmtottenes lengde og dermed overflate. Dette resulterer i en bedre tilvekst. Villi Vital restituerer tarmtotter som er ødelagt pga. sykdom (spesielt diarè).

Prebiotic
For en mer stabil flora i tykktarmen. Sprayfo Prebiotic gjærer i tykktarmen og reduserer dermed pH nivået. Stimulerer tarmfloraen og hemmer uønsket bakterieflora. Forbedrer opptaket av mineraler.

Immuno Active+
For en bedre naturlig motstandskraft. Det passive immunforsvaret er midlertidig og forutsetter en optimal tilførsel av råmelk. Hurtig utvikling av et aktivt immunforsvar er en forutsettning for at oppdrettsperioden skal bli problemfri. "Immuno Active+" stimulerer utviklingen av det medfødte immunforsvar.

Last ned dokumenter: