Utgjødsling

Joz kjedetrekk

Joz kjedetrekk for åpne renner i løsdriftsfjøs.

Les mer

Delta skraper for storfe.

Domino linetrekk

Domino linetrekk for åpne renner i løsdriftfjøs.

Les mer

Nedslipp med betongpropp til vakuumutgjødsling

Vakumutgjødsling

Vakuumutgjødsling er en praktisk løsning for tømming av gjødselkanaler.

Les mer

Joz tech robot

Joz-tech robot

Joz tech robot til renhold av spalteareal i løsdriftfjøs.

Les mer

Torro kanalomrører i oppheiset posisjon.

Torro kanalomrører

Praktisk kanalomrører for flyterenner med vakumutgjødsling i storfefjøs.

Les mer

Porco kanalomrører med nedsenket propell.

Porco kanalomrører

Praktisk kanalomrører for flyterenner med vakumutgjødsling i grisehus.

Les mer