Shelterall - Plasthaller som kan isoleres

  • Shelterall plasthall for kjøttfe
    Shelterall plasthall for kjøttfe
  • Shelterall plasthall med gavl med eller uten port.
    Shelterall plasthall med gavl med eller uten port.
  • Shelterall plasthall for utstyr.
    Shelterall plasthall for utstyr.

Shelterall plasthaller har mange bruksområder, konstruert for å møte dine behov.
Kan forankres uten fundamentering
Til alle typer underlag.
Lett å tilpasse - Enkel montering.
Alternative galvløsninger.