Moocall kalvingsvarsler

Forhandler nederst på siden
  • Moocall kalvingsvarsler
    Moocall kalvingsvarsler
  • Moocall kalvingsvarsler monter på halen til kua.
    Moocall kalvingsvarsler monter på halen til kua.
  • Moocall ble tildelt Sølvakset av Agroteknikk 2015
    Moocall ble tildelt Sølvakset av Agroteknikk 2015

Moocall er tildelt Sølvakset av Agroteknikk 2015 som en av de beste nyhetene på utstillingen.

Moocall kalvingsvarsler monteres på halen til kyr før kalving. Det er en sensor som samler over 600 data pr. sekund. En ny teknologi som registrerer halens bevegelsesmønster, dette intensiveres en tid før kalving. Når Moocall registrerer et visst nivå av intensitet over en periode sendes en SMS direkte til mobiltelefon. Det skjer i gjennomsnitt en time før kalving.

Systemet sparer brukeren for mye tilsyn, samtidig sikrer det at vedkommende er tilstede ved kalving og kan ta seg av kalven. Dette er svært viktig med henblikk på viktigheten av at kalven tilføres råmelk snarest etter kalving.

En enhet kan enkelt ta seg av 6-7 kalvinger på en uke, og hver enhet kan i gjennomsnitt dekke opp til 40 kyr.

Kompetanseforhandlere:

Bryne Landbruk Service as
4340 Bryne
Telefon: 51 77 07 00