Kraftfôrautomater til lam

  • Guttorm kraftfôrautomat lam - 12 justerbare eteplasser
    Guttorm kraftfôrautomat lam - 12 justerbare eteplasser
  • Jone kraftfôrautomat lam - 24 justerbare eteplasser
    Jone kraftfôrautomat lam - 24 justerbare eteplasser
  • Mini kraftfôrautomat for bingeskille - 4 justerbare eteplasser
    Mini kraftfôrautomat for bingeskille - 4 justerbare eteplasser

Kraftfôrautomater til fôring av lam med begrenset tilgang for søyene. Hindrer søyene i å spise kraftfôret til lammene.

Guttorm kraftfôrautomat for lam - 12 eteplasser
L: 117 cm B: 70 cm H: 65 cm

Jone kraftfôrautomat for lam - 24 eteplasser
240 cm B 70 cm H: 65 cm

Mini kraftfôrautomat for lam - 4 eteplasser