Vakumutgjødsling

  • Nedslipp med betongpropp til vakuumutgjødsling
    Nedslipp med betongpropp til vakuumutgjødsling

Vakumutgjødsling er utviklet for tømming av gjødselkanaler gjennom et PVC rør-system uten bruk av noen form for hydraulikk. Fungerer utmerket til storfe, gris og sau.

Kanalene må tømmes hver 14 dag, for å unngå utvikling av amoniakkgasser og oppblomstring av fluelarver. Stangen til betongproppene stikkes igjennom betongspaltene og hektes fast i øye på betongproppen. Betongproppen løftes opp og henges på betongspaltene ved hjelp av tverrstangen. I løpet av 3 til 5 minutter er kanalen tom for gjødsel.

Det kan være nødvendig å la gjødselen stå i kanalene inntil man har tømt og vasket fjøset. Det kan også være nødvendig å la gjødselen stå helt opp til underkanten av betongspaltene før man tømmer kanalen. Dette må kun gjøres dersom ventilasjonsanlegget klarer å fjerne eventuelle amoniumgasser som vil oppstå, og det ikke skjer en ekstrem utvikling av fluer.

Vakumutgjødsling er en enkelt og rimelig løsning, som også kan brukes i eksisterende fjøs hvor gjødselkjelleren ligger rett under gjødselkanalene.