Båser

 • Elite kraft kortbås
  Elite kraft kortbås
 • Elite kraft kortbås med stengsel.
  Elite kraft kortbås med stengsel.
 • Elite kraft kombibås med stengsel
  Elite kraft kombibås med stengsel
 • 10P drikkekar montert på Elite kraft kombibås med stengsel.
  10P drikkekar montert på Elite kraft kombibås med stengsel.
 • System langbås er en tradisjonell langbås med spiler og stengsel.
  System langbås er en tradisjonell langbås med spiler og stengsel.
 • System kortbås.
  System kortbås.
 • Kjerneboring under montering av System langbås
  Kjerneboring under montering av System langbås
 • Stender til System langbås festet med Thorogrip
  Stender til System langbås festet med Thorogrip
 • Forbrett med System langbåsfront
  Forbrett med System langbåsfront

Husdyr Systemer har flere forskjellige båsløsninger til melkeku, okse og ungdyr.

Elite Kraft kortbås

Elite kraft kortbås for melkekyr og ungdyr. Båsene er helsveist med faste frontbøyler. Elite kortbås er tilpasset de nye forskriftene for husdyrhold og gir dyrene mulighet for fri bevegelse og naturlig atferd.

Båsbredder fra 0,90 til 1,20 meter.

Enkel montering, lett å holde ren og tørr. Kraftige dimensjoner.

Det overliggende vannrør gjør båsen meget stabil..

Kan leveres med stengsel som vist på bilde i bildekarusellen.

System langbås

System langbås er en tradisjonell langbås med stengsel. Båsen er fleksible, siden den er uavhengig av båsbredde og dyrestørrelse. Kan enkelt tilpasse nye og eksisterende fjøs. Båsfronten monteres på rør oppe og nede, noe som gir få forbindelser til betong. Utskiftbar vannrør oppe på innredningen. Leveres både for skru og faststøping. Fronten kan også benyttes til bingefront.

System kortbås

System kortbås monteres på samme basis som langbås, med mulighet for båsbredder 1,10 og 1,20 meter.