Sprayfo

Trouw Nutrition har produsert Sprayfo melkeerstatning til oppdrettsdyr siden 1958. Deres mange kunder i mer enn 60 land verden rundt er nå blitt vant til den høye kvaliteten på Slotenproduktene.

Trouw Nutrition er markedsleder på verdensbasis innen melkeerstatning for kalv med sin Sprayfo.

Det faktum at Nederland er internasjonalt kjent for sin melkeproduksjon bidrar til Slotens suksess.

Trouw Nutrition er anerkjent for:
* bruken av egne resepter til produktene
* deres egne produksjonsanlegg med computerstyrt spraytørking
* den store satsingen på produktutvikling
* deres store markedsandel

Les mer om de forskjellige Sprayfo-produktene her:

Sprayfo lam/kje

Sprayfo Lammegodt den ideelle melkeerstatning til lam og kje

Les mer

Sprayfo blå kalv

Kalvegodt blå - den ideelle melkeerstatning til kalver

Les mer

Sprayfo gul kalv

Kalvegodt gul - den ideelle melkeerstatning til kalver

Les mer

Sprayfo Delta kalv

Kalvegodt Delta - den energirike melkeerstatning til kalver

Les mer

Nuklospray spegris

Nuklospray spegrismelk - den ideelle melkeerstatningen til spegris.

Les mer

Nuklospray Yoghurt

Nuklospray Yoghurt med forbedret innhold for alle grisunger gir et optimalisert produkt, lettere renhold og økt tilvekst før avvenning.

Les mer