Falcon tørrfôringsanlegg

  • Falcon tørrfôringsanlegg montert i båsfjøs for storfe.
    Falcon tørrfôringsanlegg montert i båsfjøs for storfe.

Falcon tørrfôringsanlegg er utviklet til fôring av storfe, gris og fjørfe. Anlegget tilpasses optimalt til alle husdyrrom. Anlegget leveres komplett med drivstasjon, opptakerstasjon, rørsystem, fôrdispensere eller fôruttak. Anlegget bygges opp så fremføring av fôr og utfôring kan skje helautomatisk. Ved hjelp av et tidsur kan utfôringen skje på de klokkeslett gårdbrukeren stiller inn

Fôrtransportkjede
Falcon var det første anlegget i verden som ble levert med fôrmedbringere av plastikk på kjede. Fôrtransportkjede kan brukes til både pellets og formalt fôr. Anleggene leveres med Ø45 mm eller Ø60 mm.

Drivenhet
Drivenheten har en motor på 1, 1,5 eller 2 HK. Fôrkjedet strammes automatisk ved hjelp av en oppstramningsfjær. Drivenheten er utstyrt med elektroniske følere, som slår av strømforsyningen dersom oppstrammingshjulet glir unormalt langt mot en av sidene.

Styreskap
Den automatiske styringen av Flacon er utviklet, og blir bygget i Norge. Automatikkskapene levers ferdig koblet, uttestet og med nippler for kabler montert. Styreskapene leveres i 6 forskjellige varianter:

  • Manuell start og automatisk stopp av transportkjede.
  • Manuell start og automatisk stopp av transportkjede og automatisk start/stopp av fôrskure fra kraftfôrsilo til opptakerstasjon.
  • Automatisk start og stopp av transportkjede. Linak fremtrekksmotor for automatisk åpning av fôrdispenere.
  • Automatisk start og stopp av transportkjede og automatisk start/stopp av fôrskure fra kraftfôrstasjon til opptakerstasjon. Linak fremtrekksmotor for automatisk åpning av dôrdispensere.
  • Automatisk start og stopp av transportkjede ved appetittfôring.
  • Automatisk start og stopp av transportkejde ved appetittfôring med automatisk start/stopp av fôrskrue fra kraftfôrsilo tol opptakerstasjon.