Flex-Port til kraftfôrautomater i løsdriftsfjøs for melkeku

 • To fôrstasjoner med Flex-Port.
  To fôrstasjoner med Flex-Port.


Med Flex-Port eter dyret uforstyrret i fôrstasjonen uavhengig av hvor mye trafikk det er rundt. Det blir roligere i løsdriften.

Proten opereres av en luftsylinder som får signal fra motoren som doserer kraftfôr. Forsinkelse på åpningen gir dyret tid til å bli ferdig.

Den trykkluftdrevne Flex-Port er pålitelig og monteringsmulighetene er enkle. Den kan monteres på alle eksisterende fôrstasjoner. Monteres til bokssidene i variable posisjoner så lengde og høyde kan tilpasses størrelsen på dyrene.

Porten leveres med monteringsbeslag, luftsylinder og automatikk. Da det er flere typer bokssider, plater, betong og forskjellige rørdimensjoner, leveres det ikke med bolter/festemateriell til bokssidene. Kompressor kan leveres ved behov.

Porten beveger seg vertikalt lukker bare når et dyr får tildelt fôr. Den legger ikke beslag på gangareal. Ved strømbrudd vil den automatisk gå til åpen posisjon. Porten kan også betjenes manuelt.

 • Uforstyrret under fôrtildeling.

 • Ingen mobbing i stasjonen

 • Ikke behov for ekstra kvadratmeter.

 • Bare lukket under fôring.

 • Manuell betjening mulig.

 • Lengde og høyde justerbar.

 • Justerbar hastighet og forsinkelse.

 • Port alltid åpen under strømbrudd

 • Solid konstruksjon