Mambo grisemor

  • Mambo grisemor med kontrollpanel
    Mambo grisemor med kontrollpanel

Stadig flere smågrisprodusenter opplever at grisunger har redusert tilvekst eller dør som følge av for lite melk. En stadig økene fruktbarhet hos purkene resulterer i større kull. Gode rutiner med å flytte ungene til pleiepurker er ingen garanti for at hver unge får en god spene. For grisunger som får for lite melk er den kunstige grisemoren Mambo en utmerket løsning. Mambo blander helautomatisk en rasjon melkeerstattning og vann hver time. Det eneste du må gjøre daglig er å fylle maskinen med melkepulver, og innstille melkemengden med et trykk på knappen. Maskinen består av en kontrollerende datamaskin, en blandeenhet og et hus med innebygget fôrtro.

Datamaskinen
Datamaskinen er svært enkel å betjene. Du betjener alle funksjonene ved hjelp av 5 berøringstaster. Melkemengden økes eller minkes, og du kan eventuelt innstille etterskyllingstiden. Videre kan du velge mellom fôring hver eller annen hver time. Både Mamboens fôringstider og den innstilte melkemengden kan lett avleses på det digitale displayet.

Blandeenheten
Datamaskinen styrer blandeenheten til å dosere melkepulver og mikse dette med vann i et bestemt forhold. Slik blandes frisk melkeerstattning ved hver fôring. Melken renner direkte ned i senter av den kjegleformede fôrtroa. Etter hver fôring etterskylles maskinen automatisk med rent vann. Maskinen kobles til vannkran (så lavt trykk som mulig). Strømtilsluttning på 220V til datamaskinen som avgir 24V til blandeenheten.

Eget drikkested
Hver grisunge har et eget drikkested, slik at man unngår slåssing. Hver grisunge, også den minste, kan drikke like lenge og dermed sikres melkemengden. Fôringen av grisungene er begrenset, og de slikker selv fôrtroa ren hver time.

Rengjøring
Mambo kan demonteres helt uten verktøy. Etter at blandeenheten er tatt ut med et håndgrep, kan kunststoffhuset og den løse fôrtroa rengjøres med høytrykksspyler.

Grisungenes utvikling
Grisunger som fôres opp ved hjelp av Mambo, utvikler seg til sterke slaktegris. Både med hensyn til vekst og kjøttprosent oppnås de samme resultater som med grisunger som har blitt værende hos purka til avvenningen.

Grisunger som fôres av Mambo utvikler seg imidlertid forskjellig fra grisunger som fôres av purker. Mambo-grisungene blir i svært ung alder konfrontert med alle de problemene som henger sammen med avvenning, for eksempel stress og overgangen til en ny fôrtype. Dette fører til at starten blir litt tregere.

Rundt og rett etter avvenningen vokser Mambo-grisungene raskere enn grisunger som blir hos purka. Det verste stresset er over og dyra er vant til å ta til seg og fordøye store mengder fast føde.

Kort sagt, grisunger som fôres opp med Mambo vokser like bra som grisunger som blir hos purka.

Mambo grisemor er laget spesielt til bruk med melkeerstatningen Nuklospray spegrismelk.