Informasjon vedrørende erstatningsoppgjør for døde kopplam 2015

Publisert: 07.12.2015

Husdyrsystemer as har etter flere runder med vårt forsikringsselskap IF fått ett tilbud om erstatningsutbetaling for lam som er døde etter (« feilgjæring») i fordøyelses systemet.

Vi har lokalisert «mangelen» ett konserveringsmiddel som var blitt utelatt i vår melke-erstatning Sprayfo Lammegodt Exellent ( produsert mellom januar 2015 og frem til 16 mai 2015).

Vi vil selvfølgelig beklage dette overfor våre kunder og forhandlere. Vi har i denne situasjonen gjort hva vi kunne for først finne ut hva som forårsaket disse problemer og deretter få skiftet produktet ut så fort som mulig.

Husdyrsystemer as har bedt alle sine forhandlere om å bytte ut resterende sekker produsert før 17 mai 2015 med nye sekker produsert etter 17 mai.. Skulle noen kunder fortsatt ha noen sekker igjen av denne type (Exellent) produsert før 17mai 2015 ber vi om at dette blir byttet inn hos nærmeste forhandler snarest.

For å kunne utbetale erstatningsbeløpet til den enkelte må vi sørge for at vi har all nødvendig informasjon om den enkelte bruker. Derfor har vi utarbeidet ett skjema som må fylles ( helst fra datamaskin) ut med god , korrekt og leselig informasjon.

For dem som alt har meldt fra til sin forhandler, regner jeg med at dere blir kontaktet igjen for å komplementere informasjonen. Viss noen ikke har meldt sine tap ber vi om at dere gjør dette omgående til forhandleren dere kjøpte Sprayfo( Exellent) fra. ( ikke meld fra til flere forhandlere) SVARFRIST 20desember 2015

Vi ønsker oppgitt antall kopplam og total antall døde kopplam (m/nummer)

Vi beklager at vi ikke har funnet noen muligheter eller noen fornuftig måte å erstatte andre forhold vedrørende uheldige omstendigheter ved bruk av nevnte melke-erstatning. Men mener at en «god» erstatning for døde lam vil være den beste kompensasjonen for de aller fleste tross alt.

Vi har i denne prosessen hatt kontakt med NSG og konsulenter fra slakterier for å få ut informasjon og å få til en så god og rettferdig erstatnings ordning som mulig for berørte saue-bønder.

Videre kan vi meddele alle våre kunder at vi nå igjen har fått de nødvendige tillatelser til å nytte norske melkeråvarer i alle våre blandinger og at vi dermed er tilbake til de vel anerkjente og vel utprøvde melke-erstatninger til lamm.

Vi kommer også nå i desember og så lenge råvare tilgangen er slik den er nå, tilby en tidligere testet blanding med høyere innhold av skummetmelk som viste særdeles gode tilvekst resultater . Denne har navnet SPRAYFO LAMMEGODT LAMB 51

Alle våre produkter har nå priser som er langt lavere enn 1. halvår i år. Vi håper at våre kunder setter pris på at vi nytter norske melkeråvarer og at vi klarer og opprettholde vårt salg til det beste for flere aktører i norsk landbruk

Geir Nielsen

Styreformann i Husdyrsystemer as

geir@bls-as.no

Husdyrsystemer as har en produkt ansvarforsikring som innbefatter melke-erstatninger. På grunn av skadenes omfang har vi meldt skaden inn til vårt forsikrings selskap. Nedenfor er forslaget til løsning fra IF klippet inn:

If skadeforsikring aksepterer en løsning overfor markedet i aktuelle sak i henhold til nedenstående betingelser, som da kan presenteres utad:

NOK 1200,- pr. lam.

Når det gjelder tapet til den enkelte bonde skal dette være registrerte døde lam i angjeldende periode – 20 % avrundet til nærmeste hele lam etter normal avrunding.

90 % av de berørte partene akseptere denne løsningen. Etter hva vi har fått opplyst er det ca. 400 partere som er berørt.

Som du ser så har vi minsket antall døde lam som kan legges til grunn for oppgjøret. Det foreligger minimalt med dokumentasjon vedrørende både konkret dødsårsak og antall døde. Vi påtar oss her en betydelig risiko, og vil bli påført et betydelige tap, og således ser vi oss nødt til å heve fratrekket vedrørende de døde lammene i aktuelle periode fra 10 til 20% av de registrerte lammene.

Dersom ovennevnte ikke aksepteres fra markedet blir konsekvensen at de enkelte skadelidte må fremme konkrete krav mot Husdyr Systmer/ IF der så vel årsaksspørsmålet samt tapsomfanget må dokumenteres. I henhold til norsk erstatningsrett er det kravstiller som har bevisbyrden, se blant annet RT 2001/320 hvor det uttales «hvis det er tvil om årsakssammenheng må tvilsrisikoene påhvile skadelidte».

Skjema finner du her